Aktuality

Vánoční KME

Vánoční KME se uskuteční dne 29. prosince 2017. Začátek pro soutěžní týmy je od 8:30. Vyhodnocení proběhne v 16:00, kdy se mohou dostavit i ostatní členové.

Václav Kuře a Tomáš Berger.


 

SCHŮZKA 27.10 NEBUDE!!

DALŠÍ SCHŮZKA AŽ 3.11

Z důvodu podzimních prázdnin se schůzka 27.10 nekoná. Budeme se na Vás těšit na schůzce 3.11


SCHŮZKA 29.9 SE ZMĚNOU!!

Mladší od 16:00, starší od 17:00.

Z důvodu ředitelského volna se organizace KME na pátek 29.9.2017 mění takto:

KME pro mladší od 16:00 se bude částečně překrývat se staršími. KME pro mladší bude beze změny od 16:00 do 17:30. KME pro starší začneme od 17:00. Konec bude dle domluvy.

Na schůzce bude možné odevzdat přihlášky a zaplatit celoroční příspěvek, kdo tak neučinil.

Další schůzka 6.10. bude v obvyklé časy.

Aktuální informace o organizaci a celém kroužku najdete na těchto nových webových stránkách. Zde jsou informace pravidelně aktualizovány a stránky se budou dále rozrůstat.

Organizaci KME lze sdílet také pomocí volně přístupného kalendáře na

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=7p2as7o4ddbg81o117go7vf7a8%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague

Zveme všechny kluky, kteří v loňském roce navštěvovali KME, aby nelenošili doma a přišli v pátek mezi nás. Počítáme s Vámi!

Každý pátek se na Vás těší

Václav Kuře a Tomáš Berger.

 


 

SCHŮZKA 15.9 JIŽ ROZDĚLENĚ

"MLADŠÍ" OD 16:00 "STARŠÍ" OD 19:00

Schůzka v pátek 15.9 bude probíhat již rozděleně. Schůzka mladších bude již tradičně probíhat od 16:00 do 17:30 a schůzka "starších" bude probíhat od 19:00 do 20:30.

Prosíme všechny ty, kteří ještě tak neučinili, aby na chůzku přinesly vyplněné a podepsané přihlášky (ke stažení ZDE) a zápisné (400Kč), abychom se tím již na dalších schůzkách nezdržovali.

V druhé části schůzek bude probíhat školení o bezpečnosti a první pomoci.

Děkujeme a těšíme se na vás v pátek.


8.9.2017 16:00

ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA KME

Zveme všechny příznivce elektriky na zahajovací schůzku 8.9. od 16:00 v klubovně KME. Zde se sejdeme, rozdáme si přihlášky a řekneme si něco k organizaci školního roku.
Schůzka 15.9. bude probíhat již v obvyklých časech. Mladší od 16:00 do 17:30 a Starší od 19:00.
Na první schůzku a následující si přineste psací potřeby a sešit A5. Sešit neplatí pro ty, kdo již má založen sešit KME.Již na první schůzce bude možné odevzdat vyplněnou přihlášku a zápisné.

V novém školním roce se na Vás těší Václav K. a Tomáš B.

Informace pro rodiče:

Kroužek je určen pro mladé kluky se zájmem o elektriku a s tím související záležitosti. Na kroužku si tak kluci mohou vyrobit vlastní elektrovýrobek, který si pak odnesou domů, např. blikačky, jednoduché laboratorní zdroje, zesilovače. Vzhledem k velkému zájmu a věkové rozmanitosti jsou schůzky rozděleny na "KME pro mladší" a "KME pro starší." Obě schůzky jsou vždy v pátky.

První KME - pro mladší- začíná vždy v 16 hodin do 17:30. Je určeno mladším klukům, kde se neprobírají žádné složitosti. Zde se seznámíme s elementárními součástkami a zapájíme si třeba blikačku na plošném spoji.

Druhé KME začíná vždy v 19:00 hodin do cca 21:00. Je určeno především klukům s hlubším zájmem, s nejzákladnějšími znalostmi z elektro + jednoduché matematické operace.

Celoroční zápisné je 400 Kč. Součástky pro výrobek si každý platí individuálně, popř. donese vlastní. Součástky pro kluky nakupujeme, takže si je nemusejí shánět sami. Nehotové, nebo částečné výrobky zásadně zůstávají v klubovně. Vyrobené výrobky si kluci mohou odnést domů. Po třech změnách kluboven v průběhu let máme nyní klubovnu zařízenou na Farním úřadě v Litomyšli u kostela proti I.ZŠ. Viz mapa v sekci Kontakty.

Členové jsou povinni dbát pokynů vedoucího kroužku, dodržovat Laboratorní řád a Pravidla klubovny. Oba dokumenty jsou v sekci Ke stažení.
Členové jsou povinni být proškoleni o bezpečnosti (bude zařazeno na schůzce).

Pokud se přihlášené dítě nemůže dostavit na kroužek, je povinností zákonného zástupce omluvení u vedoucího kroužku.